• 1. Rev. Fr. Thomas Oonnanparackal
 • 2. Rev. Fr. Thomas Neeranakunnel
 • 3. Rev. Sr. Rev.Sr.Resmy O.S.S
 • 4. Mrs.Nirmala
 • 5. Mr.Karan Singh
 • 6. Mrs.Geetha.V
 • 7. Mrs.Suchitra G.S
 • 8. Mrs.Padmavathi
 • 9. Mrs.Roopa V.G
 • 10. Mrs.Meenakshi
 • 11. Mrs.Usharani K.B
 • 12. Miss Khushnudha Khanum
 • 13. Miss Tasneem
 • 14. Miss Surekha H.T
 • 15. Miss Chaitra M
 • 16. Mr Thyagaraja H M
 • 17. Miss Salma Khanum
 • 18. Miss Prasanna Kumari
 • 19. Miss Tanuja Shree K T
 • 20. Miss Malathi M
 • 21. Miss Sunitha N
 • 22. Miss Hemalatha P
 • 23. Mrs Shwetha Bai K H
 • 24. Miss Shruthi V
 • 25. Mrs Khan Farthat Begum Ehsan Ahmed
 • 26. Miss Vimala R
 • 27. Miss Asha K
 • 28. Mrs Bhargavi S A
 • 29. Mrs Sahera Banu
 • 30. Mrs Chandrakala V
 • 31. Mrs Veena M
 • 32. Sr.Mary Prasanna O.S.S
 • 33. Mrs Sunanda Ashwal
 • 34. Mrs Manjula D
 • 35. Mrs Manjula J
 • 36. Mrs Jayalakshmi M
 • 37. Mrs Shobha
 • 38. Mrs Preshwin Diana J